Betalingsvoorwaarden

  • 50% aanbetaling dient te zijn voldaan voor aanvang werkzaamheden.
  • 50% restbetaling dient na beëindiging van de werkzaamheden per omgaande te worden voldaan.
  • Bij abonnementen en aanbiedingen: Facturatie na opdracht cliënt en dient vooraf binnen 8 dagen voldaan te zijn.
  • Alle door u opgegeven extra werkzaamheden worden achteraf gefactureerd.
  • Werkzaamheden voor bedrijven, bijv. jachtwerf, jachtimporteur, etc, betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
  • Bij het niet betalen van de rekening wordt u in gebreke gesteld en zal de openstaande nota ter incasso worden aangeboden. Alle voortvloeiende incassokosten, rentekosten, alsmede advocaat c.q. proceskosten worden op cliënt verhaald.
  • Correspondentie inzake de openstaande vordering loopt via onze advocaat.